ผู้บริหาร

หม่อมหลวง ปรียพรรณ ศรีธวัช

ผู้รับใบอนุญาต / ผู้อำนวยการ / ครูใหญ่

ตัวแทน สถาบันออสเตรเลีย ทีชเชอร์ส ออฟ ด๊านซิ่ง ประจำประเทศไทย

ครูขึ้นทะเบียนและสมาชิกของสถาบัน รอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

เป็นผู้ก่อตั้ง “สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์” เริ่มเปิดดำเนินการตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2530

ปัจจุบันตั้งอยู่ ณ อาคารเลขที่ 362 / 30 หมู่บ้านอุษาฟ้าฮ่าม ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ (053) 241 332(053) 241 315
แฟกซ์. (053) 241 323
อีเมล์. chiangmaiballetacademy@gmail.com

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นโรงเรียนประเภทอาชีวศึกษา (หลักสูตรวิชาชีพ)

ประวัติการศึกษา

 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การจัดการวัฒนธรรม สหสาขาวิชา หลักสูตรนานาชาติ (ภาคภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2546
 •  เศรษฐศาสตรบัณฑิต จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. 2518
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพครูจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพจากประเทศต่าง ๆ ดังนี้
  1. ครูบัลเล่ต์ ขั้นสูง (Teaching Diploma in Classical Ballet)จาก สถาบันรอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2534
  2. ครูบัลเล่ต์ (Associate Teacher Diploma) จาก สถาบันออสเตรเลียน ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2559
  3. ประกาศนียบัตรระบำแจ๊ส (เกียรตินิยมยอดเยี่ยม) จากสถาบัน คอมมอนเวลท์ โซไซตี้ ออฟ ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง ประเทศออสเตรเลีย พ.ศ. 2536
  4. ประกาศนียบัตรเต้นระบำลาตินระดับเหรียญทอง (เกียรตินิยม) จากสถาบัน อิมพีเรียล โซไซตี้ ออฟ ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง สหราชอาณาจักร พ.ศ. 2544
  5. ประกาศนียบัตรเต้นระบำ ฟลาเมนโก้ จากสถาบันตาเญ่ ฟลาเมนโก้ ประเทศสเปน พ.ศ. 2547
 • ประกาศนียบัตรจาก สถาบันกรรมการบริษัทไทย 3 หลักสูตรคือ
  1. การเป็นกรรมการบริษัท (Director Certification Program) รุ่น 58/2548
  2. การเป็น กรรมการตรวจสอบบริษัทมหาชนจำกัด (Audit Committee Program) รุ่น 5/2548
  3. การเป็นกรรมการบริษัทมหาชนจำกัด (Director Accreditation Program) รุ่น 22/2547
 • หลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 1 (พตส.1)ประจำปี 2552 จาก สถาบันพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 จาก สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สวปอ.มส.4) พ.ศ. 2556
 • หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่ 17 (ปปร.17) โดย สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2556-2557
 • หลักสูตรการจัดการ จาก เดล เครสเทรนนิ่งเซนเตอร์ มหาวิทยาลัยยอร์ก โตรอนโต้ แคนาดา โครงการหลักสูตรศึกษาอบรม สนับสนุนโดย สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งเมือง ลอนดอน มลรัฐออนทาริโอ้ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งโตรอนโต้ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่ง วินนิเปค สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่ง เอ็ดมันตั้น สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่ง แวนคูเว่อร์ สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่ง วิคตอเรีย ประเทศแคนาดา กันยายน –พฤศจิกายน 2527
 • หลักสูตรผู้บริหาร สมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งสิงคโปร์และสมาคมวาย.เอ็ม.ซี.เอ.แห่งมาเลเซีย ปี 2519
 • ประสบการณ์การเดินทางไปดูงานการแสดง ต่างประเทศ กว่า 55 ประเทศ ดังนี้
  1. ภูมิภาคอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สิงคโปร์ มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย บรูไนดารุสลาม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาชนกัมพูชา สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลาว
  2. ทวีปเอเซีย จีน ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย ภูฏาน ศรีลังกา มัลดีฟ
  3. ทวีปเอเซียกลาง คาซัคสถาน
  4. ทวีปตะวันออกกลาง อิสราเอล จอร์แดน อาหรับเอมิเรสต์
  5. ทวีปอัฟริกา อัฟริกาใต้
  6. ทวีป ยุโรป นอร์เวย์ สวีเดน เดนมาร์ก ฟินแลนด์ เอสโตเนีย ลัตเวีย ลิทัวเนีย สหพันธรัฐรัสเซีย อังกฤษ ผรั่งเศส โมนาโก เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ สวิสเซอร์แลนด์ เยอรมัน ลิคเท่นสไตน์ ออสเตรีย ฮังการี สาธารณรัฐเช็ค คาซัคสถาน อิตาลี ตุรกี โครเอเซีย กรีซ สเปน ปอร์ตุเกส
  7. ทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกา แคนาดา
  8. ทวีปอเมริกาใต้ เปรู เม็กซิโก
  9. ทวีปออสตราเลเซีย นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

  1. ประถมาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2557 *
  2. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 *
  3. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 *
  4. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 **
  5. จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 **
  6. จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย 5 ธันวาคม พ.ศ. 2540 **
  7. เหรียญสมนาคุณ กาชาด ชั้น 3    19 ธันวาคม พ.ศ. 2555

* ขณะดำรงตำแหน่งเป็นสมาชิกวุฒิสภา
** ขณะเป็นผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวเชียงใหม่

ประวัติการประกอบอาชีพ

 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์) (พฤษภาคม 2530 – ปัจจุบัน)
 2. กรรมการผู้จัดการ บริษัทเชียงใหม่บัลเล่ต์ จำกัด (พฤษภาคม 2552 – ปัจจุบัน)
 3. ผู้แทนหลักสูตร ออสเตรเลียน ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่งประจำประเทศไทย (มกราคม 2552 –ปัจจุบัน)
 4. ครูขึ้นทะเบียนของสถาบันรอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมเด็จพระราชินีวิกตอเรีย แห่งสหราช อาณาจักร
 5. อาจารย์พิเศษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่
 6. กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดเชียงใหม่ (กันยายน 2545 – ปัจจุบัน) ได้ทำหน้าที่ประสานงาน และช่วยจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการค้าและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ จนมีอาหารขึ้นชื่อของ เปรูและเหล้าประจำชาติของเปรู “พิสโก้ซาว” จำหน่ายใน โรงแรมดุสิตดีทู ที่เชียงใหม่ จัดนิทรรศการภาพยนตร์เปรู นิทรรศการ เครื่องปั้นดินเผาเปรู ภาพถ่ายจากเปรู การแสดงเต้นพื้นเมืองจากเปรู ฯลฯ
 7. เป็นผู้แทนถาวรจากสหพันธ์สากลสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ในการประชุมคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคม หรือ UNESCAP ขององค์การสหประชาชาติ ปี 2559-ปัจจุบัน
 8. ผู้แทนการค้าไทยเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างไทย-เปรู กรกฎาคม 2545
 9. สมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา ภาคเอกชน (เมษายน 2554 – พฤษภาคม 2557)
  • นอกจากหน้าที่หลักตามบทบาทของสมาชิกวุฒิสภาแล้ว ได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานในคณะกรรมาธิการ การพัฒนาสังคม เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามการจัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการเด็กเยาวชน และรองประธานคณะอนุกรรมาธิการสตรี ติดตาม ปัญหา ในงาน ด้านนิติบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับ เด็ก เยาวชนและสตรี การค้ามนุษย์ ความเสมอภาคหญิงชาย ได้ทำหน้าที่เป็นรองประธานในคณะกรรมาธิการ กิจการองค์กรตามรัฐธรรมนูญและติดตามการ บริหารงบประมาณ วุฒิสภา และเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการติดตามงบประมาณที่เหมาะสมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วุฒิสภา เป็นรองประธานในคณะกรรมาธิการวิสามัญ พระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ….. เป็นประธานและรองประธานในคณะกรรมาธิการวิสามัญ อีกหลาย กรรมาธิการ ได้รับเชิญเป็นผู้แทนรัฐสภาไทยไปร่วมศึกษาระบบรัฐสภาออสเตรเลียในนามของผู้แทนรัฐสภาของอาเซียนทั้งหมด 10 ประเทศ ระหว่างวันที่ 13-20 มีนาคม 2556 และได้รับเชิญจากองค์กรเอ็ดวอส (EDVOS) ซึ่งเป็นหน่วยงานดูแลเด็กและสตรีผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขและกิจการสตรีระหว่าง 9-11 ธันวาคม 2556
  • เป็นที่ปรึกษากลุ่มมิตรภาพรัฐสภาไทย-เปรู (2554-2557)
  • เป็นประธานกลุ่มมิตรภาพรัฐสภา ไทย-รัสเซีย (2554-2557) ไปกระชับความสัมพันธ์และ หารือความร่วมมือของรัฐสภาของทั้งสองประเทศ และทำให้การประสานงานของสถานเอกอัครราชทูตไทยในมอสโก กับรัฐสภา ของสหพันธรัฐรัสเซีย เป็นไปด้วยความสะดวกได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเจรจาขอเพิ่มจำนวน ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทยไปศึกษาที่สหพันธรัฐรัสเซีย เพิ่มมากขึ้น
  • เป็นผู้แทนรัฐสภาไทยไปร่วมประชุมรัฐสภาแห่งภาคพื้นเอเซียแปซิฟิกครั้งที่ 21 ที่เมืองวลาดิวอสต๊อก สหพันธรัฐรัสเซีย เดือนมกราคม 2556 และ ครั้งที่ 22 ที่เมือง ปวยร์โต้ บาร์ยาต้า ประเทศเม็กซิโก เดือนมกราคม ปี 2557
  • เป็นกรรมการสมาชิกรัฐสภาสตรี 2554-2556
  • เป็นกรรมการสมาชิกวุฒิสภาสตรี 2554-2557
  • เป็นประธานโครงการ”ฉลาดรู้ ฉลาดรัก” เพื่อป้องกันเยาวชนเข้าสู่ การเป็นแม่ก่อนวัยอันควร ของ กลุ่มสมาชิกวุฒิสภาสตรี 2556-2557
  • เป็นกรรมการที่ปรึกษาและเป็นอนุกรรมการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยในคณะกรรมการงานด้านวิจัยและพัฒนาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557-ปัจจุบัน และเป็นประธานอนุกรรมการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการวิจัยในคณะกรรมการงานด้านวิจัยและพัฒนาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2559-ปัจจุบัน
  • เป็นประธานอนุกรรมการ กลั่นกรองการดำเนินงานด้านการวิจัย เพื่อใช้ในงานนิติบัญญัติ ของวุฒิสภาในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2557-ปัจจุบัน
  • เป็นอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบผังเมือง และการใช้พื้นที่ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาปฏิรูปแห่งชาติ 2557 – สิงหาคม 2558
  • ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ (สิงหาคม 2536 – 2554) และรองประธานคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนฯ เชียงใหม่ หลายสมัย
  • ผู้ประนีประนอมศาลจังหวัดเชียงใหม่ ( 2546 – มีนาคม 2554) และ
   ผู้ประนีประนอมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ( 2546 – มีนาคม 2554)
  • กรรมการ บริษัทเคนเบอร์ จีโอเทคนิค (ประเทศไทย) จำกัด 2528 – มีนาคม 2554
  • กรรมการตรวจสอบ บริษัท อาร์ เอ็น ที เทเลวิชั่น จำกัด (มหาชน) 2544-2549 และ กรรมการตรวจสอบ บริษัท ทราฟฟิค คอนเนอร์ จำกัด (มหาชน) 2549-2550
  • ผู้อำนวยการสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอเชียงใหม่ เสาหิน มิถุนายน 2527 – เมษายน 2530
  • เลขานุการสมาคม วาย.เอ็ม.ซี.เอ.เชียงใหม่ พฤศจิกายน 2518 – พฤษภาคม 2527
  • ประชาสัมพันธ์ บริษัทโฆษณา แอดแพลน (ADPLAN) กรุงเทพฯ มิถุนายน – ตุลาคม 2518

รางวัลและเกียรติยศที่ได้รับ

ระดับนานาชาติ

 1. รางวัลผู้ประกอบการสตรีดีเด่นของอาเซียน 2015 โดย เครือข่ายผุ้ประกอบการสตรีอาเซียน สภาผู้ประกอบการสตรีเวียดนาม ประสานงานผ่านกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสหพันธ์สตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ณ กรุงฮานอย เวียดนาม มีนาคม 2558
 2. รางวัลผู้หญิงเก่งที่เป็นแบบอย่างด้านสร้างสรรค์ศิลปะ แห่งภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ปี 2002(2545) ณ ประเทศสิงคโปร์ และได้รับเงินสดจำนวน 10,000 เหรียญสิงคโปร์ คิดเป็นเงินไทย จำนวนประมาณ 230,000 กว่าบาท และได้บริจาคเงินทั้งหมดให้กับโครงการพัฒนาสตรีทั่วประเทศ ของ สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รางวัลที่ได้มานี้เนื่องจากได้บูรณาการเต้นบัลเล่ต์แจ๊สซึ่งเป็นศิลปะตะวันตกมาประยุกต์กับท่ารำของไทยซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยใช้ดนตรีพื้นเมืองมาทำจังหวะให้สอดคล้องกับการเต้นของตะวันตก นอกจากนี้ ยังมีผลงานด้านการสอนให้เด็กพิการทางหู โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเชียงใหม่ สามารถแสดงความสามารถในการเต้นบัลเล่ต์ประยุกต์ผสมท่ารำไทย ผู้เต้นมีความภูมิใจ และยังสามารถทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนต่าง ๆ ได้ด้วย
 3. รับรางวัลระดับโลก ในโครงการ “สร้างสตรีให้สร้างตน ปี 2543” (Help Women, Help Themselves Beyond 2000)จากสหพันธ์สากลสมาคมสตรีนักธุรกิจ และวิชาชีพ ในการประชุมระดับโลกครั้งที่ 23 ณ เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา กันยายน 2543 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย-เชียงใหม่ ปีบริหาร 2541 – 2544 ได้ร่วมกับคณะกรรมการเน้นการพัฒนาสตรีให้มีศักยภาพสูงขึ้นตั้งแต่ระดับรากหญ้าในชนบทจนถึงระดับผู้ประกอบการในเมืองจนถึงขั้นส่งออกไปตลาดต่างประเทศได้ โดยการจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านการจัดการ การเงิน การตลาด ให้แก่กลุ่มผู้ประกอบสตรีต่างๆ ในระดับรากหญ้า จนกระทั่งสตรีสามารถพึ่งตนเองและดูแลครอบครัวได้

ระดับประเทศ

 1. โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน เมื่อปี 2544 และได้ผ่านการติดตามประเมินการดำรงรักษาสภาพสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2553
 2. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ แห่งประเทศไทย เดือนพฤษภาคม ปี 2545
 3. รางวัล “สตรีดีเด่นแห่งชาติ” จาก สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ สิงหาคม 2551 
 4. รางวัล”อาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ” จาก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตุลาคม 2557
 5. รางวัลผู้มีผลงานกิจกรรมดีเด่นจากสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ สิงหาคม 2545
 6. รางวัล บุคคลมีความประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทย 2547

ระดับภาค

 1. รางวัลนักการทูตดีเด่นในภาคเหนือจากสมาคมเพื่อนไทยเยอรมัน ปี 2553

ระดับจังหวัด

 1. รางวัลผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จาก สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กุมภาพันธ์ 2545 
 2. รางวัลสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมโรงเรียนเอกชน เชียงใหม่ พฤษภาคม 2545
 3. รับ รางวัลสถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพภายในในระดับดีมาก จาก กระทรวงศึกษาธิการมา ทุก 3 ปีตั้งแต่ปี 2554 และ ครั้งล่าสุด ปี 2557
 4. รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม สวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) 2556
 5. โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาเซียน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558
 6. โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล ได้รับรางวัลโรงเรียนนอกระบบพัฒนาดีเด่น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

ระดับองค์กร

 1. รางวัล ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2559 
 2. รางวัล รายงานวิชาการส่วนบุคคล อยู่ในระดับ ดี ในหัวข้อ “การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยเพื่อความมั่นคง ของชาติ” จาก หลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง รุ่นที่ 4 สมาคมวิทยาลัยป้องกัน ราชอาณาจักร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2556 (สวปอ.มศ.4)
 3. รางวัลนิสิตปริญญาโทดีเด่นประจำปีการศึกษา 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มิถุนายน 2547 
 4. รางวัล นักศึกษาเก่าดีเด่นจากสมาคมนักศึกษาเก่าเศรษฐ์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตุลาคม 2548
 5. ได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในศิษย์เก่า 85 คนที่ประสบความสำเร็จในโอกาสครบรอบ 85 ปี สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยาลัย
 6. รางวัล นักเรียนดี ( Honorable Mention) จาก โรงเรียนปรินส์ รอยแยลส์วิทยาลัย ปี 2514  
 7. รางวัลบุคลิกภาพดีเด่น จากห้างเซ็นทรัล กาดสวนแก้ว เชียงใหม่ ปี 2548

งานด้านสังคม

 1. รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2557 –2561
 2. รองประธานสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์พ.ศ. 2552 –2555
 3. กรรมการอำนวยการสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2555 –2558
 4. กรรมการที่ปรึกษาสภาองค์กรพัฒนาเด็กและเยาวชน 2555 –2558
 5. กรรมการมูลนิธิ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์)
 6. เป็นผู้แทนสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในการประชุมร่วมกับองค์การสหประชาชาติ พ.ศ. 2555
 7. นายกสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – เชียงใหม่ พ.ศ. 2541 – 2544 โดยทำงานร่วมกับพัฒนาชุมชนจังหวัด ลงพื้นที่ชนบทส่งเสริมอบรมให้ผู้ประกอบการสตรีในท้องถิ่นห่างไกลได้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น โดยให้ความรู้ด้านการทำบัญชี การคิดต้นทุน การจัดเก็บทำสต้อกสินค้า การทำการตลาด เทคนิคการต่อรอง การมองเป้าหมายตลาดและการกระจายสินค้าในอนาคต ทำให้ผู้ประกอบการสตรีสามารถไปออกร้านในงานต่าง ๆ ได้ มากขึ้น มีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น และทำให้ได้รางวัล “สร้างสตรีให้สร้างตน” ปี 2543 จากสหพันธ์สากลสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ ที่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา ในการประชุมสหพันธ์โลก ครั้งที่ 23 นอกจากนี้ได้ร่วมเป็นผู้บรรยายพิเศษในกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น ทั้งใน ประเทศ โดย องค์กรสหประชาชาติ และสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ และต่างประเทศ เช่น
  • ตอบรับคำเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุม “ผู้ประกอบการสตรีกลุ่มประเทศที่ สาม รับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างไร” ที่กรุงมานิลา ฟิลิปปินส์ 1 – 10 กุมภาพันธ์ 2542
  • ตอบรับคำเชิญเป็นผู้บรรยายให้กลุ่มสตรีผู้ประกอบการในการสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในการประชุมเครือข่ายผู้นำสตรี (Women Leaders’ Network) จัดโดย กลุ่มสตรีแคน-เอเซียน (Can-Asian Business Women) ที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนาม มีนาคม ปี 2543
  • ตอบรับคำเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีระดับรากหญ้า ในการประชุมครั้งที่ 8 ของ กลุ่มเครือข่ายผู้นำสตรี the 8th Women Leader’s Network ที่จังหวัดเชียงใหม่ปี 2546 
  • ตอบรับคำเชิญเป็นผู้บรรยายในการประชุมเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ให้ผู้ประกอบการอาเซียนจัดโดย USAID และ กลุ่มเครือข่ายผู้ประกอบการสตรีอาเซียน ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 10 -11 ธันวาคม 2558
  • เป็นผู้ทำงานคลุกคลีและเข้าใจเนื้อหาการพัฒนาสตรีเพิ่มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจให้สตรีพึ่งตนเองได้ มาตลอด 30 ปี
 8. กรรมการที่ปรึกษาในฐานะอดีตนายกสมาคมฯ สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย – เชียงใหม่ พ.ศ. 2544 – ปัจจุบัน 
 9. ประธานฝ่ายพัฒนาสตรี สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2543-2546 และ พ.ศ. 2546 – 2549
 10. กรรมการฝ่ายธุรกิจ การค้าและเทคโนโลยี สหพันธ์สากลสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพ พ.ศ. 2548-2551
 11. ประธานฝ่ายวิเทศสัมพันธ์สหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2551-2554
 12. กรรมการที่ปรึกษาประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2554-2557
 13. รองประธานสหพันธ์สมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ พ.ศ. 2557-2561
 14. ประธานฝ่ายต่างประเทศ สโมสรไลอ้อนส์ สตรีคำดารา พ.ศ. 2538-2554 และกรรมการ พ.ศ. 2538-ปัจจุบัน
 15. กรรมการที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2554
 16. สมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี 2545 
 17. กรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พศ. 2554-2555
 18. รองประธานฝ่ายหลักสูตรวิชาชีพ สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ พศ.2543
 19. นายกก่อตั้งสมาคมบัลเล่ต์แจ๊ส ปี พศ. 2552-2555 และกรรมการที่ปรึกษาในฐานะนายกผ่านพ้น ตั้งแต่ ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน
 20. สมาชิกสถาบัน รอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของราชินีอลิซาเบธแห่งสหราชอาณาจักร
 21. สมาชิกสมาคมนักเรียนเก่าอังกฤษในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ปี 2534
 22. สมาชิกสถาบัน ออสเตรเลียน ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง ประเทศออสเตรเลีย
 23. สมาชิกสถาบัน คอมมอนเวลท์ โซไซตี้ ออฟ ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง ประเทศออสเตรเลีย
 24. สมาชิกสมาคมบัลเล่ต์ ตั้งแต่ปี 2534