บุคลิกภาพดี มีมาตรฐาน
การแสดงเด่น เน้นคุณธรรม
นำสู่สากล

เน้นให้ผู้เรียนมีความชอบเพลิดเพลิน และมีบุคลิกภาพดี ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
เกิดการพัฒนาสถานศึกษา สังคมและชุมชน

 Tel: 053 241332, 053 241315

Email: chiangmaiballetacademy@gmail.com

บัลเล่ต์

แจ๊ส

คอนเทมโพรารี่
โมเดิร์นแดนซ์

ฮิปฮอป

ฟลาเมนโก้

ลีลาศ

รำไทย

โยคะ / พิลาทิส

“บุคลิกภาพดี มีมาตรฐาน  การแสดงเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สากล”

หม่อมหลวง ปรียพรรณ ศรีธวัช

Play Video