เปิดสอน

โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์) ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบัลเล่ต์คลาสสิก (classical ballet) ตั้งแต่ระดับพื้นฐานการเต้น (beginner)ไปจนถึงการเต้นระดับสูง (advanced) สำหรับเด็กหญิงและเด็กชายอายุ 4 ขวบขึ้นไป การเต้นโมเดิร์นแจ๊ส (modern jazz) อายุตั้งแต่ 6 ขวบขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีหลักสูตร repertoire Ballet, การเต้นร่วมสมัย (contemporary), และฮิปฮอป (hip hop) สำหรับเด็กอายุ 11 ปีขึ้นไป ทางโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์) ยึดหลักการสอนที่ใช้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามมาตรฐานสากลมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อศักยภาพและเพิ่มทักษะการเต้นของผู้เรียน

โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์) ได้รับรางวัลจำนวนมาก อาทิ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1,อันดับ 2, อันดับ 3, รางวัลชมเชย รวมไปถึงรางวัลเหรียญทอง และเหรียญเงินในเวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงนิวยอร์ก (New York) และออสเตรเลีย (Australia) นอกจากนี้ยังรวมไปถึงเวทีการแข่งขัน Asia Pacific Dance Competition ในหลากหลายประเทศ ซึ่งรางวัลจากการแข่งขันเหล่านี้ได้สร้างความมั่นใจต่อตนเอง ความมีระเบียบวินัยต่อตนเอง จริยธรรม และคุณธรรมเพิ่มมากขึ้น
การเข้าเรียนที่โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์) จะได้รับประสบการณ์ที่เพิ่มมากขึ้นจากการเรียนกับนักเต้นมืออาชีพที่หลากหลาย รวมไปถึงวิทยากรพิเศษที่จะมาสอนเป็นประจำทุกปี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียนมีทักษะการเต้นที่ดียิ่งขึ้น และเรียนรู้ในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นบนเวที ทางโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล (สถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์) มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นศิษย์เก่าของเราประสบความสำเร็จในชีวิต โดยได้เป็นเจ้าของบริษัทเต้นที่กรุงนิวยอร์ก, เป็นครูสอนเต้นทั่วโลก, เป็นนักเต้นมืออาชีพในหลายๆประเทศในทวีปเอเชีย ยุโรป และอเมริกา

นอกจากนี้ ลูกศิษย์หลายคนยังเป็น แพทย์ วิศวกร นักกฎหมาย โปรแกรมเมอร์ ในวงการต่างๆ อีกด้วย