บุคลากร

เรียนบัลเล่ต์จนถึงขั้นกลาง จบแจ๊ส หลักสูตรโมเดิร์นแจ๊สขั้นสูง และจบการศึกษาระดับปริญญาโท ที่ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปัจจุบันสอน ระบำ แจ๊สที่เชียงใหม่บัลเล่ต์ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครูดิวมีประสบการณ์ ดูงานใน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น และเกาหลี

อนรรฆพร อภิลักษณ์มีวรรณ์

ครูดิว