บุคลากร

เรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่ อายุ 5 ขวบ กับสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ ปัจจุบันจบบัลเล่ต์ขั้นแอดวานซ์ ได้รับรางวัลนักเรียน สร้างชื่อเสียงดีเด่นปี 2556 จากสมาคมครูผู้ปกครอง โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศและ รองชนะเลิศ จากการประกวดเต้น ระดับ ภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกที่กรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ และจากการ แข่งขันเต้น ซีเอสทีดี ไทยแลนด์ 2 ปีซ้อน(2557, 2558) ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้นครั้งที่ 1 ของ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป กระทรวงวัฒนธรรมและแสดงเป็น ตัวเอกบน เวทีอีกมากมาย

ในงานแสดงระดับนานาชาติได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นปี 2557 จากกระทรวงศึกษาธิการ ได้รับรางวัล เยาวชนดีเด่นแห่งชาติปี 2558 ที่ทำเนียบรัฐบาล ปัจจุบันเป็นครูสอน ชั้นเด็กเล็กของโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล

ศิรดา ลิ้มจีระจรัส

โนริ