บุคลากร

ครูสอนบัลเล่ต์ โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์ สากล และ โรงเรียนเรยีนาเชลี วิทยาลัย จบการศึกษา ปริญญาตรี บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จบการศึกษาได้รับประกาศนียบัตร บัลเล่ต์ขั้นอาชีพ (เกียรตินิยม) สถาบัน รอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ผ่านการอบรมหลักสูตรครู ของสถาบัน ออสเตรเลียน ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง (ATOD) ประสบการณ์การดูงานการสอนจาก โรงเรียนบัลเล่ต์ทันญ่า เพียร์ซั่น ซิดนีย์ ประเทศ ออสเตรเลีย ปี 2544 และผลงานการแสดง และออกแบบท่าบัลเล่ต์ในละครบัลเล่ต์ เรื่องต่าง ๆ ตั้งแต่ปี 2536 จนถึงปัจจุบัน นอกจาก นี้ ยังเป็นผู้ออกแบบท่า และแสดงบัลเล่ต์ บนเวทีต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงหน้าพระที่นั่งและการแสดงถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ ต่างๆ มีประสบการณ์การสอนและออกแบบท่า มามากกว่า 20 ปี ครูติกได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ ในปี 2550 ได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมบัลเล่ต์แจ๊ส เมื่อกุมภาพันธ์ 2555 และได้รับรางวัลครูดีเด่นจากสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากลปี 2559

วันอาสา รุ่งรัศมี

ครูติก