บุคลากร

ครูสอนบัลเล่ต์ที่เชียงใหม่บัลเล่ต์ โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตรบัณฑิตจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จบบัลเล่ต์ขั้นสูง จากสถาบันรอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ อังกฤษ และแจ๊ส เกียรตินิยม จาก สถาบันคอม มอนเวลท์ โซไซตี้ ทีชเชอร์ส ออฟ ด๊านซิ่ง ออสเตรเลีย ผ่านการอบรมหลักสูตรครู จากสถาบัน ออสเตรเลียน ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง (ATOD) แสดง เรื่อง มโนราห์แฟนตาซี และ เจ้าหญิงนิทรา (ปี 2548) กับคณะนักแสดงเชียงใหม่ เพอร์ฟอร์ม มิ่งกรุ๊ป และนักเรียนโรงเรียน เชียงใหม่นาฏยศิลป์ สากล ร่วมแสดงระบำโมเดิร์นด๊านซ์เรื่องลูกเป็ด ขี้เหร่ในโครงการด๊านซ์โปรแกรม กับคณะเดอะคอมปานี จากมหาวิทยาลัยบริคัม ยัง สหรัฐอเมริกาปี 2548 รวมทั้งการแสดงบัลเล่ต์ แจ๊ส บน เวทีต่าง ๆ ตลอดจนการแสดงหน้าพระที่นั่ง และการแสดงถ่ายทอด สดผ่านสถานีโทรทัศน์ต่างๆ มีประสบการณ์จากการสอนเด็กเล็กและ ออกแบบท่าเต้น มามากกว่า 15 ปี ครูผึ้งได้รับรางวัลครูดีเด่นจาก สมาคมการศึกษาเอกชน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อมกราคม 2555 จากสมาคมบัลเล่ต์แจ๊ส เมื่อกุมภาพันธ์ 2555 และจากสมาคมครูผู้ปกครองโรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากลเมื่อ ปี 2558 และผ่านประสบการณ์ดูงานต่างประเทศจากฮ่องกง สิงคโปร์ เกาหลี ฯลฯ

มธุรส ปัญญาเรือน

ครูผึ้ง