บุคลากร

ครูมิ้งค์เรียนจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ สาชาวิชา การระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มเรียนบัลเล่ต์ตั้งแต่อายุ 4 ขวบกับเชียงใหม่บัลเล่ต์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ประเภท Demi Character จากการแข่งขันเต้นระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกครั้งที่ 9 ที่ประเทศสิงคโปร์ ปี 2550 และ ได้รับรางวัลชมเชย ประเภท Demi Character จากการแข่งขันเต้นระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกครั้งที่ 8 ที่ประเทศ สิงคโปร์ ปี 2549

มณฑิตา รวดเร็ว

ครูมิ้งค์