บุคลากร

จบปริญญาตรี พลศึกษา จาก คณะศึกษาศาสตร์ เอกพละ ศึกษา สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ ปัจจุบัน ช่วย สอนยิมนาสติกที่โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์ สากล ฟ้าฮ่าม ให้ แก่นักเรียนที่เข้า แข่งขันเต้น ในเวทีระดับนานาชาติ

พัชรา ปัญญา

ครูแนน