ปรัญญา

โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล มีปรัชญา นโยบายที่มุ่งเน้นพัฒนาการเรียนการสอนตรงตาม หลักสูตรระบำบัลเล่ต์ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรสถาบัน รอยัล อคาเดมี่ ออฟ ด๊านซ์ กรุง ลอนดอน สหราชอาณาจักร หลักสูตรแจ๊ส ตามหลักสูตรสถาบัน คอมมอนเวลท์ โซไซตี้ ออฟ ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง ประเทศออสเตรเลีย ระบำบัลเล่ต์ ระบำคอนเทมโพรารี่ หรือระบำร่วมสมัย และเต้นฮิปฮอป ที่เป็นมาตรฐานสากล ตามหลักสูตรสถาบัน ออสเตรเลียน ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง ประเทศออสเตรเลีย โดยเน้นให้ผู้เรียนมีความชอบเพลิดเพลิน และมีบุคลิกภาพดี ซึ่งเป็นการพัฒนาที่ครอบคลุมถึงผู้สอน ผู้เรียนให้เกิดการ ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ยังผลให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษา สังคมและชุมชน สอดคล้องกับปรัชญา นโยบายของโรงเรียนฯ ที่ว่าด้วย “บุคลิกภาพดี มีมาตรฐาน การแสดงเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สากล”

การเรียนเต้นทุกประเภทเป็นการช่วยพัฒนาสมองซีกขวา ซึ่งเป็นสมองด้านจินตนาการและความคิด สร้างสรรค์ เช่น 1 + 1 = 1 (ทราย 1 กอง บวก ทราย 1 กอง เท่ากับทรายกองใหญ่ 1 กอง) และ 4 – 1 = 5 (รูป 4 เหลี่ยมพับมุมลง 1 มุม กระดาษกลายเป็นรูป 5 เหลี่ยมเป็นต้น ขณะที่สมองซีกซ้ายจะทำงานตามสูตรที่สอนกันในโรงเรียน คือ 1 + 1 = 2 หรือ 4 – 1 = 3(ตามผลงานวิจัยเรื่องการทำงานของสมองซีกซ้าย-ขวา ของ โรเจ้อร์ วอลคอท สเปอรี่ เจ้าของรางวัลโนเบล ปี 2524 )

"บุคลิกภาพดี มีมาตรฐาน การแสดงเด่น เน้นคุณธรรม นำสู่สากล"