บุคลากร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์ สาขานาฏศิลป์สากล จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม ผ่านการอบรมหลักสูตรครู ของสถาบัน ออสเตรเลียน ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ ซิ่ง (ATOD) มีประสบการณ์การสอนมามากกว่า 15 ปี ได้ร่วมแสดงงานที่เป็นเกียรติประวัติต่อตนเอง มากที่สุดคือการแสดงบัลเล่ต์หน้าพระพักตร์ สมเด็จพระพี่ นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนากรมหลวงนราธิวาส ราชนครินทร์ แสดงมานับครั้งไม่ถ้วนกับเชียงใหม่บัลเล่ต์ และมีประสบการณ์ การเดิน ทางไปดูการเต้นใน ต่างประเทศ จาก จีน สิงคโปร์ และฮ่องกง ลูกศิษย์หลายคนได้ รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น ซีเอสที ดี ไทยแลนด์มาทุกปี และได้รับรางวัลจากการแข่งขันเต้นครั้งที่ 1 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม เมื่อ มกราคม 2559และได้รับรางวัลที่ 2 จากการแข่งชันเต้นระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกครั้งที่ 18 ที่เขตบริหารพิเศษ มาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน

ชไมพร ทองเนียม

ครูจอย