บุคลากร

มีความสนใจอย่างมากในการใช้ชีวิตที่ดีและ เอาใจใส่ต่อสุขภาพและได้พบความพึงพอใจในการออก กำลังกายแบบส่งเสริมทางร่างกายและจิตใจแบบพิลาทีส และโยคะ ครูเคทลิน สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี ศิลปศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยวู๊ดสเตอร์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และสำเร็จ พิ ลาทีส และโยคะจากสถาบันที่มีชื่อเสียง ฟิสิคัล มายด์ นิวยอร์ก สหรัฐ อเมริกา จนได้เป็นอาจารย์สอนพิลาทีส ที่กรุงเทพฯ ในเวลาต่อมา ครูเคทลิน ได้ย้ายภูมิลำเนามาอยู่ที่เชียงใหม่ พร้อมกับความ มุ่งมั่นและมีความตื่นตาตื่นใจที่ได้สอนนักเต้น

ผู้มีพรสวรรค์ และมีความสามารถสูง ที่โรงเรียนเชียงใหม่นาฏยศิลป์สากล หรือสถาบันเชียงใหม่บัลเล่ต์ นอกจากนี้ยังมีคลาสสอนพีลาทิสสำหรับผู้ใหญ่ที่สนใจสร้างความแข็งแรงให้ร่างกายอีกด้วยได้รับรางวัลครูดีเด่นปี 2559 จากสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดเชียงใหม่

ครูเคทลิน ออลเซ่น