บุคลากร

จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกปฐมวัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สอบบัลเล่ต์กับอาร์เอดี และแจ๊สกับซีเอสทีดี ได้เกียรตินิยมมาทุกครั้งและมีพรสวรรค์ด้านรำไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรครูของสถาบัน ออสเตรเลียน ทีชเช่อร์ส ออฟ ด๊านซ์ซิ่ง (ATOD)ประเทศออสเตรเลีย มีประสบการณ์การสอนมามากว่า 10 ปี ผ่านเวทีการแสดงมานับครั้งไม่ถ้วนกับเชียงใหม่บัลเล่ต์ และมีประสบการณ์ การเดินทางไปดูการเต้น ต่างประเทศ จาก สิงคโปร์ เกาหลี และฮ่องกง ลูกศิษย์หลายคนได้ รับรางวัลจากการแข่งขันเต้น ซีเอสทีดี ไทยแลนด์ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2558 การแข่งขันเต้นครั้งที่ 1 ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กระทรวงวัฒนธรรม และการแข่งขันเต้นระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิกครั้งที่ 18 ที่ เขตบริหารพิเศษ มาเก๊า แห่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อ เดือนสิงหาคม 2559

ขวัญชนก ดรุณ

ครูขวัญ